SKU: 21270000000

  • Höga flödeshastigheter
  • Roterbar arm med eControl+ panel
  • 2 x 400 liters vattentankar
  • Hetvatten som tillval (upp till 85 ° C)
  • Ergonomiskt utformade driftsfunktioner

Rioned ProfiJet är ett rammonterat aggregat för högtrycksspolning som lämpar sig för professionell användning i brunnar och ledningar upp till 600 mm.

ProfiJet är vårt största rammonterade aggregat för högtrycksspolning, kombinerad med två 400 liter kompakta vattentankar. Den patenterade 270 ° vridbara
högtrycksslangen ger ergonomisk användning och vårt oöverträffade varmvattensystem utnyttjar ett innovativt system för återvinning av spillvärme.
Detta sparar bränsle jämfört med andra varmvattensystem som arbetar med en separat panna.

Ladda ner broschyr här  

Aquajet 1
aquajet 2
aquajet 3
Aquajet 1

Vid intresse kontakta någon av nedanstående personer:

Håkan Zilén

Tel: 070-533 45 05

Patrik Strömgren

Tel: 070-330 73 78

Patrik Lindholm

Tel: 070-634 00 70