Välj mellan 5 spolaggregat för transportbilar.

Vid intresse kontakta någon av nedanstående personer:

Håkan Zilén

Tel: 070-533 45 05

Patrik Strömgren

Tel: 070-330 73 78

Patrik Lindholm

Tel: 070-634 00 70

Rioned Aquajet

Läs mer

Rioned Aquajet+

Läs mer

Rioned Cityjet

Läs mer

Rioned Profijet

Läs mer

Rioned Profijet T4

Läs mer