Välj mellan 5 spolaggregat för transportbilar.

Vid intresse kontakta någon av nedanstående personer:

Håkan Zilén

Tel: 070-533 45 05

Patrik Strömgren

Tel: 070-330 73 78

Patrik Lindholm

Tel: 070-634 00 70


Rioned AquaJet

Läs mer

Urban JetRioned UrbanJet

Läs mer

Rioned CityJet

Läs mer

Rioned ProfiJet

Läs mer

Rioned ProfiJet T4

Läs mer